👉Link : Tham gia group tại: https://www.facebook.com/groups/muhanoimoi.vn
+ Chụp ảnh màn hình đã tham gia.
🎁GIẢI THƯỞNG 🎁
Tất cả các bạn tham gia vào nhóm sẽ có bài báo danh nhận Gifcode cho nhóm

↗️BQT sẽ duyệt nhanh những ai tham gia sớm